Professionals

Ervaringsdeskundigen helpen communicatie en dienstverlening te verbeteren

Steeds meer instanties schakelen ervaringsdeskundigen in om hun communicatie en dienstverlening te verbeteren.

De communicatie over zorgkinderen verloopt hoofdzakelijk via de ouders. Om informatie en communicatie zo goed mogelijk af te stemmen, ondersteunt Stichting Ouders voor Ouders professionals bij onderwijsinstellingen, zorg- en hulpverleningsinstanties.

We delen onze kennis en ervaring en geven presentaties en advies. Hierdoor sluiten communicatie en informatievoorziening vanuit instanties beter aan bij de praktijk van ouders met zorgkinderen.

Beschouw Stichting Ouders voor Ouders daarom als je bruggenbouwer. Onze ervaringsdeskundigheid wordt inmiddels bij meerdere instanties ingezet. Wij weten wat werkt en wat niet werkt.

Het inzetten van Stichting Ouders voor Ouders als ervaringsdeskundige creëert begrip en heeft een positieve werking. En daar plukt iedereen de vruchten van: professionals, ouders/mantelzorgers en natuurlijk de zorgkinderen zelf.

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak?

Ben jij een professional bij een onderwijsinstelling, zorg- of hulpverleningsinstantie en wil je ouders van een zorgenkind nog beter bereiken, informeren en begeleiden? Neem dan contact met ons op en vraag naar Suzy Kuypers.