Over Ons

Over Stichting Ouders voor Ouders

Wij zijn een stichting voor en door ouders met een zorgenkind in de leeftijd van 0 tot 18+. Een zorgenkind kan met uiteenlopende aandoeningen of stoornissen kampen. Denk aan Autisme-ASS, ADHD, PDD-NOS, ODD-CD, Syndroom van Down of psychische stoornissen. Dit betekent overigens niet dat je over een diagnose hoeft te beschikken om bij ons aan te komen schuiven. Ook grootouders met een zorgenkleinkind en vaker bepaalde taken overnemen zijn van harte welkom.

Ons belangrijkste doel is het creëren van ontmoetingsplekken voor ouders waar zij zich kunnen ontspannen en in een ongedwongen sfeer:

  • hun ervaringen kunnen delen met lotgenoten
  • (h)erkenning vinden
  • informatie krijgen
  • hun netwerk kunnen uitbreiden
  • workshops en trainingen kunnen volgen
  • (ervarings)deskundigen kunnen ontmoeten

Wat doen we nog meer?

Om informatie en communicatie vanuit onderwijsinstellingen, zorg- en hulpverleningsinstanties beter bij de praktijk van ouders met zorgkinderen te laten aansluiten, vragen zij steeds vaker ervaringsdeskundigen om hulp. Daarom ondersteunt Stichting Ouders voor Ouders professionals door het delen van onze kennis en ervaring en het geven van presentaties en advies. We zijn als het ware een bruggenbouwer. En daar plukt iedereen de vruchten van: professionals, ouders/mantelzorgers en natuurlijk de zorgkinderen zelf.

Suzy Kuypers, eigenaar van SUZ | Samen Uniek Zorgen, is ouder van een zorgenkind en de initiatiefneemster van Stichting Ouders voor Ouders:

“Ondanks dat ik al jaren in het doolhof van ‘zorg(en)land’ rondloop, vind ik het nog altijd fijn om mijn eigen ervaringen met andere ouders te kunnen delen en ook zelf nieuwe kennis en informatie te mogen ontvangen. Wij willen met Stichting Ouders voor Ouders een zo groot mogelijk en een voor iedereen toegankelijk netwerk creëren waar ouders van zorgkinderen en organisaties met elkaar verbonden zijn. Tijdens oudergroepen, workshops, trainingen en het spreekuur vinden ouders (h)erkenning en voelen ze zich gehoord; dat geeft hun kracht en zelfvertrouwen een flinke boost. Daarnaast geven we tips om de weg te vinden in het doolhof aan regelingen en voorzieningen.”